DOUBLE COMBO

DOUBLE COMBO!!!
CHỈ TRONG THÁNG 9

- Màn hình Android Bravo:
   + Ram 2GB
   + Rom 32GB
   + Android 8.1
   + Tích hợp wifi 4G
   + Dẫn đường.
Giá: 4,900,000 VNĐ
- Camera 360 OView Classic
   + Chipset Sony lens IMX225
   + Hiển thị độ nét cao
Giá: 8,900,000 VNĐ
Tổng: 13,900,000 VNĐ

Giảm còn: 9,900,000 VNĐ
   

DOUBLE COMBO

DOUBLE COMBO

DOUBLE COMBO

DOUBLE COMBO

DOUBLE COMBO
DOUBLE COMBO

Tin Khác

QR code