CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

cuòng nga ô tô

Tuổi Trẻ phát động chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19", làm cầu nối để tạo thêm nguồn lực tài chính mua vắc xin, tiến tới tiêm miễn phí vắc xin đủ, chất lượng và nhanh chóng cho người dân, góp phần chặn đứng dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, CƯỜNG NGA Ô TÔ xin đóng góp 5% daonh thu từ ngày 21/06/2021 - 30/06/2021 vào quỹ vắc xin "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID 19". CƯỜNG NGA tin chắc với sự đồng lòng của toàn dân, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch.

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19
CƯỜNG NGA Ô TÔ ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN COVID 19

Tin Khác

QR code